top of page

ตั๋วตกปลาบ่อคิงฟิชเชอร์

ทะเลสาบ 4 ไร่ที่เงียบสงบสวยงามแห่งนี้เปิดให้บริการในกลางปี 2019

เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในพื้นที่หัวหินที่สร้างขึ้นเพื่อล่อและตกปลา

Fly-fishing.png

ตั๋วเด็ก คิงฟิชเชอร์

 

500 บาท / คน / วัน

 

ล่อหรือบินตกปลา

 

 

 

 

Fly-fishing.png

ตั๋วผู้ใหญ่คิงฟิชเชอร์

 

1000 บาท / คน / วัน

 

ล่อหรือบินตกปลา

 

ราคาลดลงตามฤดูกาล:

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020

500 บาท / คน / วัน

Fly-fishing.png

ตั๋วจ้างคิงฟิชเชอร์

 

1000 บาท / คน / วัน

 

ล่อหรือบินตกปลา

 

ราคาลดลงตามฤดูกาล:

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020

500 บาท / คน / วัน

ไกด์ที่คิงฟิชเชอร์จะแนะนำควรตกปลาครงไหน. ใช้เหยื่ออะไรในตกปลา ทั้งแบบสปินนิ่ง หรือแบบฟายฟิชชิ่ง

bottom of page